KALENDÁŘ AKCÍ

Září

Sobota 1. 9. 2018
Rozloučení s prázdninami– soutěže pro děti s odměnou, dobový tábor, řemeslné dílničky (Zámek Velké Losiny)

Neděle 2. 9. 2018
Velkolosinský promenádní koncert - QUANTI MINORIS + ROSÁCI (náměstí, pořadatel Komise kulturní)

Pátek-sobota 7.-8. 9. 2018
Podzimní bazárek (Areál zdraví, pořadatel Komise sociální a bytová)

Sobota 15. 9. 2018
Prohlídky na téma Karel Starší ze Žerotína(Zámek Velké Losiny)

Sobota 15. 9. 2018
Den otevřených dveří v Areálu zdraví (Areál zdraví, pořadatel SSAZ + AZ)

Neděle 16. 9. 2018
Velkolosinský promenádní koncert - CIMBÁLOVÁ MUZIKA ZÁBŘEH (náměstí, pořadatel Komise kulturní)

Zájezd do Chorvatska– zájezd pro seniory obce (KPOZ Velké Losiny) v termínu od 7.-16. 9. 2018 (pořadatel KPOZ)

Neděle 23. 9. 2018

Společenské odpoledne pro seniory obce  - KPOZ a Rada obce Velké Losiny, Areál zdraví

Pátek 28. 9. 2018 
Svatováclavská zábava (Areál zdraví, pořadatel ŘKF VL)

Pátek 28. 9. 2018 
Oživení řemesla – ukázka a výroba lidových hudebních nástrojů a jejich představení v kostele sv. Michaela v Maršíkově, dílničky, kovář, košíkář, dřevořezbář... (KD Maršíkov + kostelík, pořadatel I. Smýkalová + IC VL)

Sobota-Neděle 29.-30. 9. 2018 
Čokoládové lázně – festival čokolády (náměstí, lázně, pořadatel Spolek za krásným kopcem + Velkolosinské pralinky)

Říjen

Úterý 6. 10. 2018
Sousedská drakiáda v Maršíkově (hřiště Maršíkov, pořadatel SDH Maršíkov)

Neděle 14. 10. 2018 Vystoupení Míši Růžičkové– pro děti (Areál zdraví, pořadatel AZ)

Termín bude upřesněn
Společenské odpoledne seniorů (Areál zdraví, pořadatel KPOZ)

Sobota – Úterý 27. – 30. 10. 2018
Podzimní prázdniny v Termálech (Termály Losiny – Lázně Velké Losiny)

Termín bude upřesněn
Akce Kabelkový veletrh – ukončení (Knihovna, pořadatel Knihovna)

Termín bude upřesněn
Podzimní tvoření v Knihovně (Knihovna, pořadatel Knihovna)

Listopad

Termín bude upřesněn
Světluškový pochod a ohňová show (Areál zdraví, pořadatel ZŠ + Komise školská)

Sobota 3. 11. 2018
Halloween party (Areál zdraví, pořadatel SSAZ – R-V Sound&light)

Termín bude upřesněn
Adventní zájezd 1-denní – Opava, Frýdek-Místek – pro občany obce (pořadatel KPOZ)

Sobota 10. 11. 2018
Martinské hody (KD Žárová, pořadatel SDH Žárová)

Sobota 10. 11. 2018
Podzimní koncert (Areál zdraví, pořadatel AZ)

Pátek 30. 11. 2018
Vypouštění balónků a rozsvěcení vánočního stromečku (náměstí, pořadatel IC + komise)

Prosinec

Sobota 1. 12. 2018 
Adventní koncert v maršíkovském kostelíku(Maršíkov – kostelík, pořadatel IC VL)

Středa 5. 12. 2018 
Pochod Mikuláše, čerta a anděla Maršíkovem(SDH Maršíkov)

Čtvrtek 6. 12. 2018 
Mikulášování(Areál zdraví, pořadatel AZ)

Sobota-Neděle 8.-9. 12. 2018 
Vánoce v papírně(Ruční papírna Velké Losiny)

Termín bude upřesněn
Vepřové hody(náměstí, pořadatel Spolek za krásným kopcem)

Středa 12. 12. 2018 
Česko zpívá koledy(náměstí, pořadatel Knihovna)

Termín bude upřesněn
Vánoční tvoření v knihovně– výroba vánočních svícnů a přání, zdobení perníčků a svíček (knihovna, pořadatel Knihovna)

Termín bude upřesněn
Strom splněných přání (knihovna, pořadatel Knihovna)

Neděle 16. 12. 2018 
Zpívání koled u kostela sv. Michaela(KD Maršíkov, pořadatel SDH Maršíkov)

Pátek 21. 12. 2018 
Punčování Bukovice(KD Bukovice, pořadatel KK Bukovice)

Středa 26. 12. 2018 
Štěpánská party (Areál zdraví, SSAZ, R-V Sound&light)

Sobota 29. 12. 2018 
Pyžamový volejbalový turnaj (Areál zdraví, pořadatel SSAZ + AZ)

Sobota 29. 12. 2018 
Vánoční turnaj ve stolním tenise(KD Maršíkov, pořadatel SDH Maršíkov)

Termín bude upřesněn
Vánoční divadelní představení (Areál zdraví, pořadatel Komise kulturní)

Celoročně

Kino – pravidelné promítání pro děti, mládež a dospělé. Každá sobota.
Knihovna – pravidelné výstavy, soutěže pro děti, kvízy, tvoření, besedy
Areál zdraví – pravidelné sportovní aktivity (Zumba, badminton, tenis, volejbal, minifotbal, florbal, stolní tenis...

Změna programu vyhrazena! Další akce,  změny a přesné termíny budou průběžně přidávány či upravovány.
Sledujte: www.iclosiny.cz, Facebook, nové akce nebo upřesnění piště na e-mail: infolosiny@losiny.cz!

Zkratky:
ZŠ – Základní škola a mateřská škola Velké Losiny
KD Maršíkov, Bukovice, Žárová – Kulturní dům,….
AZ – Areál zdraví Velké Losiny
KK VL, Maršíkov, Bukovice – Kulturní komise…
KPOZ – Komise pro občanské záležitosti
SSAZ – Spolek sportovců Areálu zdraví
IC VL – Informační centrum Velké Losiny
Spolek OKDÚD – Obnova kulturního dědictví údolí Desníé
SDH Velké Losiny, Maršíkov, Žárová – Spolek dobrovolných hasičů…
ŘKF VL – Římskokatolická farnost Velké Losiny

TOP